Glasvezel voor Schaapsdrift

Juni 2015

Na maanden van voorbereiding, afstemming, plannen maken en presentaties gaat het glasvezel project voor de Schaapsdrift van start met de eerste fase. Het project kent uiteindelijk de volgende drie fases:

  1. Aanleg van de infrastructuur van lege buizen tot in de panden. Deze buizen zullen tot aan de percelen worden voorzien van een glasvezelkabel,
  2. Feitelijke aansluiting van het glasvezel tot en met de meterkast van de panden,
  3. Gebruik glasvezel door de bewoners van de panden.

 

Wat houdt het glasvezelproject voor de Schaapsdrift in?

Het glasvezelproject houdt in, dat voor alle aansluitingen voor de Schaapsdrift fase 1 kosteloos wordt gerealiseerd: de gemeente Renkum heeft met ondersteuning van de provincie alle voorwaarden kunnen realiseren om deze eerste fase kosteloos voor de aansluitingen te kunnen realiseren.

Dit glasvezelnetwerk wordt aangesloten op het NDIX platform, dat toegang geeft tot een open en onafhankelijk netwerk met directe koppeling met de grote internetknooppunten in Europa. Op deze manier krijgen alle aansluitingen via een supersnelle verbinding van 10 Mb per seconde tot 10 Gb per seconde de mogelijkheid toegang te krijgen tot meer dan 100 ICT aanbieders.

 

Beheer door de Stichting Schaapsdrift

Op initiatief van de taskforce Schaapsdrift, bestaande uit Karel Hooijer, Erwin Vreeman en Coen van Woudenberg zal de Stichting Schaapsdrift worden opgericht, om het stokje van de gemeente over te nemen en het netwerk duurzaam te exploiteren. Daarmee kunnen de volgende fases snel en efficiënt worden gerealiseerd, in het belang van alle aansluitingen op de Schaapsdrift.

Om de Stichting ook andere beheeractiviteiten op zich te kunnen laten nemen heeft de Stichting Schaapsdrift als doelstelling activiteiten in de openbare ruimte en op het internet op zich te nemen, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de Schaapsdrift of de ruimtelijke kwaliteit, namens alle op het bedrijventerrein gevestigde organisaties en zo van het bedrijventerrein een duurzaam en goed onderhouden bedrijventerrein te maken, waar het voor de huidige gebruikers een plezier is om gevestigd te zijn en potentiële gebruikers aantrekt in een goede verstandhouding met omwonenden en overige stakeholders.

In het kader van deze doelstelling is de eerste actie van de Stichting het glasvezelnet te exploiteren. Deze exploitatie houdt onderhoud in van het glasvezelnet op de Schaapsdrift en deze voor alle op het bedrijventerrein gevestigde organisaties en particulieren optimaal en duurzaam toegankelijk maken tegen de laagst mogelijke kosten voor de aansluitingen (éénmalige- en onderhoud). Om dat mogelijk te maken streeft de Stichting een open netwerkstructuur na, waarbij door elke aansluiting naar eigen keuze de best beschikbare, snelle en betaalbare diensten kan worden afgenomen, onafhankelijk van de actuele diensten-providers.

 

Fase 1.

In het kader van fase 1 krijgt elke aansluiting minimaal een “eigen” glasvezel verbindingsbuis tot in het pand, waardoor toekomstige uitbreidingen en aanpassingen eenvoudig zijn uit te voeren tegen minimale kosten. Voor de eigenaren, die vooraf expliciet te kennen hebben gegeven geen prijs te stellen op de aansluiting van de buis tot in het pand, eindigt de lege buis bij de grens van het betrokken perceel.

Fase 2.

Voor de pandeigenaren, die te kennen hebben gegeven ook direct aangesloten te willen worden op het glasvezelnet zullen de buizen direct worden gevuld met een glasvezelkabel, die tot in het pand wordt aangesloten. Voor deze panden worden fase één en fase twee dus in één keer uitgevoerd.

Voor de overige aansluitingen kan in tweede instantie worden gekozen voor feitelijke aansluiting op het glasvezelnet. Daarvoor zullen dan extra aansluitingskosten gelden.

 Fase 3.

In het kader van fase 3 kunnen alle aansluitingen zelf kiezen voor een aanbieder en welke diensten bij deze aanbieder worden afgenomen.

Wat zijn de kosten voor aansluiting

Kosten fase 1

De realisering van fase 1 is volledig voor rekening genomen door de gemeente Renkum en de provincie Gelderland.

Kosten fase 2

Fase twee kan in tweeën worden gesplitst:

2.1 een feitelijke aansluiting tot in het pand zonder in gebruik name, tegen “aansluitingskosten” of

2.2. feitelijke aansluiting tot in het pand en feitelijke ingebruikname tegen “aansluitings- en maandelijkse gebruikskosten”.

De “aansluitingskosten” worden bepaald door het aantal aansluitingen, dat direct gebruik wil maken van die mogelijkheid.

Kosten fase 3

De kosten voor fase 3 zijn geheel afhankelijk van de wensen van de gebruiker en worden bepaald door de keuze en het pakket van de internertprovider.

In onderstaande tabel de kosten per aansluiting voor 10 en voor 20 aansluitingen.

10 aansluitingen   20 aansluitingen
Eenmalig Maandelijks Eenmalig Maandelijks
Glasvezel aansluiting per gebruiker direct
Aansluiting per gebruiker op een later tijdstip € … €     ….
Actief gebruik van het netwerk NDIX (aansluiting met   bandbreedte van 50Mbit/s )*
Diensten abonnement

(per aansluiting zelf af te sluiten)

 

PM PM
Totale kosten per maand      
*Bij een aansluiting van 100Mbit/s   € 50 per maand.

De genoemde bedragen zijn indicatief en zullen definitief worden vastgesteld op basis van het definitief aantal eerste aansluitingen.

Bij aanmelding achteraf gelden eenmalige aansluitingskosten van € …….

 

Factsheet subsidieregeling gevelverbetering Cardanuslaan en Schaapsdrift