SUBSIDIEREGELING

Voor het verbeteren van de gevels en de buitenruimte van de bedrijven (op zowel de Schaapsdrift als het bedrijventerrein Cardanuslaan) heeft de gemeente Renkum een subsidieregeling in het leven geroepen. Ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een verbeteringsplan door een architect of stedenbouwkundigbureau. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor het uitvoeren van het in het plan voorgestelde verbeteringen. De subsidieaanvragen worden getoetst aan de hand van een beeldkwaliteitskader.

Beeld kwaliteit Schaapsdrift

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de voorbereidingskosten (met een maximum van 2500 euro en maximaal dertig procent van de aannemingskosten voor het uitvoeren van het verbeterplan (met een maximum van € 12.500 euro). Subsidieaanvragen moeten voor 1 oktober 2017 zijn ingediend.

Klik hier voor meer informatie.