lokatie SchaapsdriftHet ten noordwesten van de kern Renkum gelegen Bedrijventerrein Schaapsdrift is het grootste bedrijventerrein in de gemeente Renkum. De locatie wordt begrensd door de Bennekomseweg aan de noordzijde, de Hogenkampseweg aan de oostzijde, de woningen aan de Schimmelpennincklaan aan de zuidzijde en de onverharde weg Schaapsdrift aan de westzijde. Ten noorden grenst het bedrijventerrein direct aan het natuurgebied Renkumse Heide en ten westen aan een bosgebied van de Keijenberg.

Op dit bedrijventerrein in Renkum zijn verschillende typen bedrijven aanwezig, zoals een autohandel en -reparatie, een transportbedrijf, een wasserij en een fysiotherapie. Ook staan er enkele bedrijfswoningen op het terrein.

De bedrijfslocatie Schaapsdrift is (bruto) 10,6 hectare groot en op het terrein zijn 535 personen werkzaam bij ca. 35 verschillende soorten bedrijven. De netto oppervlakte aan bedrijfskavels bedraagt ca. 7,8 hectare. Op het bedrijventerrein zijn geen braakliggende kavels aanwezig en ook is er beperkt sprake van leegstand. Een aantal percelen op het terrein is echter wel extensief bebouwd. Daarnaast kan de uitstraling van Schaapsdrift verbeterd worden.