nieuwsNieuws: 

Maart 2018 Belangrijke draagvlakmeting reclamebelasting Schaapsdrift

In aansluiting op de ondernemersbijeenkomst van december 2017 informeren wij u nader over het voornemen van het bestuur om de gemeente voor te stellen reclamebelasting in te voeren op het bedrijventerrein Schaapsdrift.

Wat is het beoogde doel van invoering van reclamebelasting?

De maatregelen die kunnen worden genomen met de reclamegelden zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het bedrijventerrein, zowel voor de ondernemers en hun klanten als voor de gemeente (schoon, heel, veilig, leefbaar). Dat kan niet alleen vanuit gemeenschapsgeld gefinancierd worden, maar zal ook door de ondernemers zelf opgebracht moeten worden. En dat is de doelstelling van het onderhavige voorstel: een versterking van de economische positie van de bedrijventerreinen die ten goede komt aan de ondernemers en medegefinancierd wordt door diezelfde ondernemers.

Wie krijgt de aanslag reclamebelasting?

De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van, de openbare aankondiging wordt aangetroffen; dit zijn de zogenoemde belanghebbenden.

Draagvlakmeting en vervolgstappen

Het college van B&W heeft verzocht om, in navolging van de ondernemersbijeenkomst van 12 december 2017, een schriftelijke draagvlakmeting uit te voeren onder de belanghebbenden op het bedrijventerrein Schaapsdrift, om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor invoering van reclamebelasting. Alle belanghebbenden: eigenaren en ondernemers ontvangen hiertoe een informatiebrief en responsformulier. Het onderzoek dient eind maart afgerond te zijn.

November 2017 Belangrijke bijeenkomst Schaapsdrift

Graag nodigen wij u uit op 12 december a.s. om 17.30 uur voor koffie/ thee en een broodje bij Meubelfabriek Hofstede Raanhuis, waarna om 18.00 uur de bijeenkomst start.

Op de agenda staat:

 • Beveiliging: het behalen van het KVO-B certificaat van MKB Nederland
  • Informatie over de gehouden schouw, noodzakelijke aanpassingen
  • Mogelijke besparingen op verzekeringspremies
 • Energie: deelname aan het project BE+
  • Informatie over de besparingsmogelijkheden n.a.v. de uitgevoerde scans per bedrijf
 • BHV:
  • Wettelijke eisen en samenwerkingsinitiatieven
 • Groenvoorziening:
  • Wensen en kosten van onderhoud
 • Glasvezel update
 • Financiering via welk model:
  • Vrijwillig collectief, cafetariamodel, Reclamebelasting, BIZZ
 • Toekomst Stichting: afhankelijk van bovenstaande besluiten

Oktober 2017

Onderzoek Verduurzaming bedrijventerrein Schaapsdrift van start

Bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum wil verduurzamen. De ambitie van het bestuur is om het bedrijventerrein uiteindelijk energieneutraal te maken door het uitvoeren van zowel individuele als collectieve maatregelen. Het bestuur heeft daartoe opdracht gegeven aan de stichting Bedrijventerreinen Energie Positief, kortweg BE+, in de volksmond inmiddels ‘Be positive’ genoemd. Wethouder Wendy Ruwhof bracht donderdagochtend 12 oktober 2017 met onder andere de voorzitter van het bestuur, Theun Geelkerken, een bezoek aan Shell Tankstation Janssen. Hier werd door de experts van BE+ een van de eerste onderzoeken gedaan die moeten leiden tot een duurzaam bedrijventerrein. Wendy Ruwhof, wethouder Duurzaamheid: “Als gemeente willen wij in 2040 klimaatneutraal zijn. Het is van belang dat het bedrijfsleven hier een bijdrage aan levert. Daarom omarm ik dit initiatief van harte.”

De Dag van de Ondernemer wordt gehouden op 17 november a.s. bij de Enk. Meer informatie volgt vanuit de gemeente.

Schaapsdrift neemt deel aan de werkconferentie Verbetering samenwerking, kwaliteit en duurzaamheid Gelderse bedrijventerreinen op de HAN op 10 oktober a.s.

September 2017

Samen met MKB-Nederland, gemeente, politie en brandweer heeft 20 september j.l. de schouw plaatsgevonden om te inventariseren welke aanapssingen en acties er nodig zijn om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Op 15 november om 14.30 uur is de terugkoppeling van het rapport van het MKB Nederland bij De Enk.

Nu alle intentieverklaringen zijn ontvangen van de ondernemers die samen meer dan 70% van het energieverbruik voor hun rekening nemen, zal binnenkort de scan plaats kunnen vinden op welke wijze verduurzaming en energiebesparingen mogelijk zijn.

Juli 2017

Het bestuur is verheugd met het bericht van Henk Aalders dat hij in gaat op het verzoek om na zijn pensionering als bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente, “als vrij burger” betrokken te blijven bij de ontwikkelingen op de Schaapsdrift en het bestuur te komen versterken. Henk wil daarmee een bijdrage leveren aan de voortzetting van samenwerkingen waarvan hij zelf een belangrijk initiatiefnemer is geweest.

Juni 2017

Er is subsidie ontvangen van de provincie en gemeente voor de realisatie van het stappenplan, gericht op energetisch verduurzaming van bedrijventerrein Schaapsdrift zoals dat is opgesteld door het E-team.

 

Nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrief-4- Schaapsdrift – december 2016

Nieuwsbrief 3 – Schaapsdrift – februari 2016

Nieuwsbrief 2 – Schaapsdrift – oktober 2015

Nieuwsbrief 1 – Schaapsdrift – maart 2015

Wethouder Jasper Verstand heeft op 12 November het opgeknapte bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum ‘geopend’ en het nieuwe logo onthuld. (bron: de Gelderlander)

Artikel Hoog en Laag: Bedrijventerrein Schaapsdrift vernieuwd