Groenvoorzening:

Eind oktober 2015 is een begin gemaakt met de aanpak van de groenvoorziening op de Schaapsdrift. Deze aanpassingswerkzaamheden komen voor rekening van de gemeente met als bedoeling dat het onderhoud gefaseerd vervolgens door de ondernemers op het bedrijventerrein Schaapsdrift overgenomen wordt. Daartoe is onlangs tijdens de informatie bijeenkomst een voorstel gepresenteerd waarbij de overgang over een periode van 5 jaar wordt uitgesmeerd. Afhankelijk van de uitkomsten om te komen tot een ondernemersfonds / parkmanagement zal dit in het plan meegenomen worden.

Ontwerp:

groenvoorziening plan