250 Bedrijventerreinen Energiepositief zonder invloed op de cashflow van ondernemers

BE+ is een stichting die zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Ons doel is om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. BE+ is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO, Oost NV en Kortman DGO. Op dit moment zijn er al allerlei lokale initiatieven om te verduurzamen, maar vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Vanuit BE+ willen we de krachten bundelen om bedrijven op bedrijventerreinen in Nederland te helpen om nú de duurzame weg naar de toekomst in te slaan.

 

Veel ondernemers willen graag weten wat de mogelijkheden zijn voor energiebesparing en verduurzaming van energie, bijvoorbeeld met zon of met warmte uit de grond. Bedrijventerrein Schaapsdrift heeft de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het project Bedrijventerreinen Energiepositief. (BE+, zie www.bepositief.nl). Wij brengen u op de hoogte van de plannen die gericht zijn op de aanpak van enerzijds energiebesparing en anderzijds het opwekken van duurzame energie op de Schaapsdrift. Deze resultaten hopen wij te bereiken door uitvoering van individuele en waar mogelijk collectieve maatregelen. De ambitie is om zoveel mogelijk energiepositief en CO2-neutraal te worden.

Het plan van aanpak voor dit project is opgesteld door het E(nergie)-team Schaapsdrift, bestaande uit: de ambassadeurs Pascal Kok, Tom Gruijters en Gerd Krol, vertegenwoordigers van resp. de gemeente Renkum en de Omgevingsdienst (ODRA), Melanie Hutting en Linda Migchelbrink. Huub Schoenaker en Lisa van Veldhuijsen begeleiden het team met ondersteuning vanuit de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen).

Afspraak

Met excuses voor een vertraagde aanpak, kunnen wij u nu berichten, dat wij het maken van afspraken de komende weken oppakken.

Doel van de afspraak

De bedoeling van de afspraak is om na een korte introductie op uw locatie een opname te maken in het kader van de energie-huishouding ten behoeve van een eerste analyse van de mogelijkheden tot besparing en verduurzaming. In principe hoeft niet iemand van het bedrijf mee te lopen, maar dat kan wel handig zijn om de weg te vinden en vragen te beantwoorden. De bedoeling is dat vervolgens aan het einde van de opname een gesprek plaatsvindt, waarin de dan nog niet besproken punten uit de vragenlijst worden doorgenomen en resultaten worden besproken, zoals:

  • Wat het bedrijf verwacht van verduurzaming.
  • Wat eventueel al is gerealiseerd aan verduurzaming/onderzoek.
  • Uitleg van de basis-scan, wanneer u de rapportage kunt verwachten en welke mogelijke opvolging mogelijk is, zoals de mogelijkheid van vervolgonderzoek, of mogelijke aanbieding van LED, zonnepanelen.

Voorbereiding bezoek

Ter voorbereiding op het bezoek verzoeken wij u bijgaande vragenlijst in te vullen en indien mogelijk al aan ons per mail te retourneren. Een voor de opname geretourneerde ingevulde lijst maakt het ons mogelijk de opname optimaal voor te bereiden en de opname snel en efficiënt uit te kunnen voeren. Maar het kan eventueel ook worden aangeleverd tijdens de opname. Voor bijvoorbeeld bouwtekeningen geldt nog weleens dat deze op papier beschikbaar zijn. Wij nemen ze dan graag mee, scannen deze en sturen ze uiteraard aan u terug.

Nadere informatie

Voor de volledigheid en ter informatie treft u in de bijlage de brief, zoals die voor de vakantie is verspreid. Hierin is onder andere beschreven wat de meerwaarde is om deel te nemen aan deze opname.

Tot slot

Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van bovenstaande zien wij graag tegemoet, als reactie op deze mail en zullen zo spoedig mogelijk worden opgevolgd. Indien gewenst kunt u voor vragen ook contact opnemen met Huub Schoenaker via 06 – 51 60 54 55.

Met vriendelijke en duurzame groet.

Brief- Introductie start project E-team1