Duurzaam bedrijventerrein als visitekaartje

pmEen bedrijventerrein dat kwaliteit en een goede organisatie uitstraalt heeft een belangrijke meerwaarde voor zowel de ondernemers als de regionale economie. Een bedrijventerrein dat er netjes bij ligt, waar zowel de openbare ruimte als de bedrijfsgebouwen een visitekaartje zijn én waar het in alle opzichten veilig is.

Natuurlijk gebeurt er al het nodige om dat voor elkaar te krijgen en is ook de gemeente actief. Maar daar bovenop zullen we ook als ondernemers gezamenlijk plannen moeten maken om de kwaliteiten van ons bedrijventerrein verder te vergroten, doelmatig te organiseren en collectief te zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat.

Duurzaamheid centraal

Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om de kwaliteit op de terreinen zelf. Dat betekent ook sanering van ongewenste situaties. Bedrijventerreinen zijn met name bedoeld zijn om bedrijvigheid te huisvesten die vanwege milieu- of verkeersaspecten niet in een woon- of centrumomgeving thuishoort. De bedrijventerreinen moeten voldoende ruimte bieden om ook de bedrijvigheid in bepaalde milieu categorieën te kunnen huisvesten. Ook de uitwerking van beeldkwaliteitsplannen is hier een voorbeeld van.

Een duurzaam bedrijventerrein is een concurrerend bedrijventerrein

Nieuwe bedrijventerreinen worden met een steeds hoger kwaliteitsniveau ontwikkeld. Om concurrerend te blijven moeten bedrijventerreinen dan ook een continue verbetering doormaken. Als dit niet gebeurt, verouderen bedrijventerreinen en verliezen ze hun aantrekkelijkheid voor ondernemers. Als de verpaupering doorzet verliezen terreinen niet alleen hun economische aantrekkelijkheid, maar worden ze bovendien een doorn in het oog voor omwonenden en werknemers.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein is een continu cyclisch proces.

Om deze continue kwaliteitsverbetering te verkrijgen op een bestaand of (her)ontwikkeld terrein en deze ook op lange termijn te faciliteren en te borgen, is een beheerorganisatie noodzakelijk vaak in de vorm van een parkmanagement organisatie waarin publieke en private belangen worden samengebracht. Het doel van parkmanagement is de kwaliteit van een bedrijventerrein op lange termijn te continueren, door blijvend gezamenlijk te werken aan vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing, ondernemersgemak en om de kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven, ontwikkelaars en overheden in termen van uitstraling, diensten en ondernemersklimaat.

Bovenstaande willen wij op Bedrijventerrein de Schaapsdrift bereiken onder het motto:

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.”