Bestuurssamenstelling Stichting Schaapsdrift

Voorzitter:                          Theun Geelkerken           info-at-geelkerken.nl

Penningmeester:               Gerard van der Werf      g.werf-at-deenkgroenengolf.nl

Bestuurslid – secretaris:  Marij Tiemessen             mtiemessen-at-bedrijventerreinschaapsdrift.nl

Communicatie:                 André van der Mark       avandermark-at-bedrijventerreinschaapsdrift.nl

Bestuurslid:                       Henk Aalders

Agendalid:                         Jasper Verstand

Bestuur assistent:            Huub Schoenaker          hs-at-tarmo.nl

Contactpersoon gemeente Renkum:
Ruth Eikenaar, Bedrijvencontact functionaris.