De gemeente Renkum heeft eind vorig jaar de herstructurering en het opknappen van het bedrijventerrein Schaapsdrift afgerond. De Industrieweg en Energieweg zijn opnieuw geasfalteerd. Hetzelfde geldt voor het fietspad tussen de Bennekomseweg en de Energieweg. Langs de straten en fietspaden zijn lantaarnpalen met LED-verlichting geplaatst. De groenvoorziening is opgeknapt en aangepast. Tenslotte zijn de buizen voor het aansluiten van glasvezel aangelegd. Binnenkort worden ca. 10 ondernemers aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Inventarisatie wensen ondernemers om te komen tot een vorm van parkmanagement bedrijventerrein Schaapsdrift

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.”

Tijdens de onlangs gehouden informatie bijeenkomst bleken er uiteenlopende meningen en wensen te bestaan onder de ondernemers. Daarom is besloten om binnenkort een interessepeiling te organiseren in samenwerking met het HAN. Hierbij worden alle ondernemers rechtstreeks benaderd. Afhankelijk van die uitkomsten zal het bestuur van de stichting in samenwerking met de gemeente een operationeel en financieel plan opstellen waarin de activiteiten en beheerszaken opgenomen worden waarvoor interesse en een redelijk draagvlak bestaat. Dat zal vervolgens aan de betrokkenen worden voorgelegd om te komen tot de inrichting van een vorm van parkmanagement en het daaraan gekoppelde ondernemersfonds. Daartoe gaan de gedachten uit naar de oprichting van een Bedrijfs Investering Zone, afgekort BIZ zoals beschreven in het door het bestuur opgestelde Position Paper. Voor meer info zie “Parkmanagement”

Berichten

UPDATE onderhoud Bennekomseweg- rotonde Telefoonweg

De provincie heeft onderhoudswerkzaamheden gepland. Dit betreft onder andere het herasfalteren van de Bennekomseweg en de reconstructie van de rotonde met de Telefoonweg. Hiertoe zullen omleidingsroutes ingesteld worden.

Inmiddels is de aannemer bekend (KWS). De aanleg van de duiker Molenbeek is hierin nog niet meegenomen; het is nog niet bekend wanneer we die gaan vervangen.

Start werk: 12 september 2016

Fase 1: Bosweg tot Klein Americaweg EXCL rotonde    verwijderen en aanbrengen asfalt                      12 en 13 sept. 2016

Fase 2: Klein Americaweg tot Bloemenlaan                   verwijderen en aanbrengen asfalt                      14, 15, 16 sept 2016

Fase 3: Rotonde Hogenkampseweg                             vervangen rotonde                                           19 t/m 23 sept 2016

Fase 4: Opbreken kruising Utrechtseweg                      ivm aanleg rotonde en duiker Heelsumsebeek   26 sept tot eind dec 2016

Voor meer info zie “Algemene voorzieningen en werkzaamheden”.