cropped-schaapsdrift.jpgBedrijventerrein Schaapsdrift is een kleinschalig bedrijventerrein te Renkum. Op slechts enkele autominuten van de snelwegen A12 en A50.  Van kleine eenmanszaken tot grote bedrijven met wel 100 personeelsleden zijn er gevestigd. Ook het type bedrijf is zeer divers te noemen.

Na de revitalisatie in 2015 (met onder andere nieuw asfalt, verlichting, groenvoorziening en de realisatie van glasvezel) is een aantrekkelijk terrein ontstaan voor de huidige en toekomstige ondernemers.

 

ONDERNEMERSBIJEENKOMST 21 NOVEMBER 2016

pmIn navolging van de ondernemersbijeenkomst van 3 maart jl., nodigen wij u van harte uit voor een vervolg ondernemersbijeenkomst. Deze avond zal worden gebruikt om gezamenlijk de ontwikkelingen op het bedrijventerrein te bespreken en te kijken naar kansen voor een samenwerkingsverband op bedrijventerrein Schaapsdrift.

17:00 – 17:30 Ontvangst met een broodje

17:30 – 19:45 Programma

U bent vanaf 17:00 uur van harte welkom bij: De Enk Groen & Golf

Een bericht van verhindering stellen wij op prijs via: lisa@bedrijventerreinschaapsdrift.nl

Inventarisatie wensen ondernemers om te komen tot een vorm van parkmanagement bedrijventerrein Schaapsdrift

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.”

Tijdens de onlangs gehouden informatie bijeenkomst bleken er uiteenlopende meningen en wensen te bestaan onder de ondernemers. Daarom is besloten om binnenkort een interessepeiling te organiseren in samenwerking met het HAN. Hierbij worden alle ondernemers rechtstreeks benaderd. Afhankelijk van die uitkomsten zal het bestuur van de stichting in samenwerking met de gemeente een operationeel en financieel plan opstellen waarin de activiteiten en beheerszaken opgenomen worden waarvoor interesse en een redelijk draagvlak bestaat. Dat zal vervolgens aan de betrokkenen worden voorgelegd om te komen tot de inrichting van een vorm van parkmanagement en het daaraan gekoppelde ondernemersfonds. Daartoe gaan de gedachten uit naar de oprichting van een Bedrijfs Investering Zone, afgekort BIZ zoals beschreven in het door het bestuur opgestelde Position Paper. Voor meer info zie “Parkmanagement”

Facebook bedrijventerrein Schaapsdrift