cropped-schaapsdrift.jpgBedrijventerrein Schaapsdrift is een kleinschalig bedrijventerrein te Renkum. Op slechts enkele autominuten van de snelwegen A12 en A50.  Van kleine eenmanszaken tot grote bedrijven met wel 100 personeelsleden zijn er gevestigd. Ook het type bedrijf is zeer divers te noemen.

Na de revitalisatie in 2015 (met onder andere nieuw asfalt, verlichting, groenvoorziening en de realisatie van glasvezel) is een aantrekkelijk terrein ontstaan voor de huidige en toekomstige ondernemers.

 

RESULTATEN ONDERNEMERSBIJEENKOMST 21 NOVEMBER 2016. pmInventarisatie eventuele wensen tot samenwerking tussen ondernemers.

Wij kijken terug op een avond die voor de ondernemers op het bedrijventerrein veel heeft opgeleverd. Een hier en daar sceptische houding sloeg snel om naar een actief meedenkende participatie in werkgroepen. In de werkgroepen zijn per thema diverse ideeën benoemd, allemaal bedoeld om de onderlinge de samenwerking te vergroten. De besproken thema’s betroffen:  Inrichting openbare ruimte, Collectief inkopen en Symbiose / sharing.  Vervolgens is een enquête uitgezet onder alle ondernemers. Hierop was de respons meer dan 75%, waar we heel blij mee zijn. Naar aanleiding van de resultaten zullen 3 initiatieven gestart worden: Instellen “alert app”, vergroten veiligheid ( KVO certificering) en tenslotte deelname aan EnergieBE+ (“ binnen 5 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief”). Meer informatie treft u in onze Nieuwsbrief nummer 4. .

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.” Voor meer info zie “Parkmanagement”

Facebook bedrijventerrein Schaapsdrift