cropped-schaapsdrift.jpgBedrijventerrein Schaapsdrift is een kleinschalig bedrijventerrein te Renkum. Op slechts enkele autominuten van de snelwegen A12 en A50.  Van kleine eenmanszaken tot grote bedrijven met wel 100 personeelsleden zijn er gevestigd. Ook het type bedrijf is zeer divers te noemen.

Na de revitalisatie in 2015 (met onder andere nieuw asfalt, verlichting, groenvoorziening en de realisatie van glasvezel) is een aantrekkelijk terrein ontstaan voor de huidige en toekomstige ondernemers.

 

 

pmSAMENWERKEN

Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de mogelijkheden geïnventariseerd waarbij uit de daaropvolgende enquête is gebleken dat er interesse is om 3 initiatieven te starten: Instellen “alert app”, vergroten veiligheid ( KVO certificering) en tenslotte onderzoek naar deelname aan EnergieBE+. Meer informatie treft u in onze Nieuwsbrief nummer 4. 

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.” Voor meer info zie “Parkmanagement”

 

 BUURTPREVENTIE APP (Samen zien we meer)

Veiligebuurt heeft hiervoor de ideale oplossing ontwikkeld: de Veiligebuurt app. Via deze app houd je samen met je buren een oogje in het zeil en meld je verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste instanties. Bovendien werkt deze aanpak preventief en geeft je op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bij te dragen aan een veiligere buurt. Inmiddels is de buurtpreventie app Industrieweg ingericht en beschikbaar. Via Veiligebuurt.nl kunt u de app downloaden en zich aanmelden. Meld je aan om een zo goed mogelijk bereik en effect te krijgen!

 

PROJECT VERDUURZAMING SCHAAPSDRIFT (naar energie-positief)

BE+ is een stichting die zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Het doel is om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. Onder aanvoering van het bestuur van de Stichting Bedrijventerrein Schaapsdrift is het initiatief genomen hierbij aansluiting te vinden. Daartoe is een werkgroep (E-team) geformeerd om een plan van aanpak te ontwikkelen gericht op onderzoek naar de haalbaarheid en te zijner tijd de uitvoering daarvan te begeleiden. De projectgroep, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijventerrein Schaapsdrift, een vertegenwoordiger van de gemeente Renkum (en of van de regionale Omgevingsdienst) en wordt begeleid door projectbegeleider Tarmo, in de persoon van Huub Schoenaker.

 

SAMEN EEN BHV PLAN REALISEREN / INVULLEN

Op grond van de Arbowet moet je als werkgever een aantal zaken op het gebied van bedrijfshulpverlening regelen. Er zijn verschillende situaties waarin werkgevers kunnen samenwerken op het gebied van de bedrijfshulpverlening. Denk hierbij aan afspraken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’er, gezamenlijke inkoop van BHV-opleidingen en -materialen etc.

Het bestuur is bezig met het opzetten van een pilot ter invulling / aanvulling van individuele BHV plannen met een kleine groep ondernemers. Belangstelling om deel te nemen? Laat het weten.

 

Facebook Bedrijventerrein Schaapsdrift Renkum