cropped-schaapsdrift.jpgBedrijventerrein Schaapsdrift is een kleinschalig bedrijventerrein te Renkum. Op slechts enkele autominuten van de snelwegen A12 en A50.  Van kleine eenmanszaken tot grote bedrijven met wel 100 personeelsleden zijn er gevestigd. Ook het type bedrijf is zeer divers te noemen.

Na de revitalisatie in 2015 (met onder andere nieuw asfalt, verlichting, groenvoorziening en de realisatie van glasvezel) is een aantrekkelijk terrein ontstaan voor de huidige en toekomstige ondernemers.

 

NIEUWS

Maart 2018 Belangrijke draagvlakmeting reclamebelasting Schaapsdrift

De maatregelen die kunnen worden genomen met de reclamegelden zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het bedrijventerrein, zowel voor de ondernemers en hun klanten als voor de gemeente (schoon, heel, veilig, leefbaar). Dat kan niet alleen vanuit gemeenschapsgeld gefinancierd worden, maar zal ook door de ondernemers zelf opgebracht moeten worden. En dat is de doelstelling van het onderhavige voorstel: een versterking van de economische positie van de bedrijventerreinen die ten goede komt aan de ondernemers en medegefinancierd wordt door diezelfde ondernemers. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van, de openbare aankondiging wordt aangetroffen; dit zijn de zogenoemde belanghebbenden.

Draagvlakmeting en vervolgstappen

Het college van B&W heeft verzocht om, in navolging van de ondernemersbijeenkomst van 12 december 2017, een schriftelijke draagvlakmeting uit te voeren onder de belanghebbenden op het bedrijventerrein Schaapsdrift, om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor invoering van reclamebelasting. Alle belanghebbenden: eigenaren en ondernemers ontvangen hiertoe een informatiebrief en responsformulier. Het onderzoek dient eind maart afgerond te zijn.

pmSAMENWERKEN

Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de mogelijkheden geïnventariseerd waarbij uit de daaropvolgende enquête is gebleken dat er interesse is om 3 initiatieven te starten: Instellen “alert app”, vergroten veiligheid ( KVO certificering) en tenslotte onderzoek naar deelname aan EnergieBE+. Meer informatie treft u in onze Nieuwsbrief nummer 4. 

“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.” Voor meer info zie “Parkmanagement”

 

BUURTPREVENTIE APP (Samen zien we meer)

Veiligebuurt heeft hiervoor de ideale oplossing ontwikkeld: de Veiligebuurt app. Via deze app houd je samen met je buren een oogje in het zeil en meld je verdachte situaties snel aan elkaar en de juiste instanties. Bovendien werkt deze aanpak preventief en geeft je op een laagdrempelige manier de mogelijkheid bij te dragen aan een veiligere buurt. Inmiddels is de buurtpreventie app Industrieweg ingericht en beschikbaar. Via Veiligebuurt.nl kunt u de app downloaden en zich aanmelden. Meld je aan om een zo goed mogelijk bereik en effect te krijgen!

 

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Inmiddels zijn alle onderzoeken positief afgerond, wordt het convenant met de gemeente, politie en brandweer afgerond waarna het certificaat kan worden verleend. De uitreiking zal binnenkort plaatsvinden. Gerard van der Werf geeft u graag meer informatie hoe u als ondernemer / eigenaar hiervan gebruik kunt maken.

PROJECT VERDUURZAMING SCHAAPSDRIFT (naar energie-positief)

BE+ is een stichting die zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Het doel is om 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2neutraal te maken. Onder aanvoering van het bestuur van de Stichting Bedrijventerrein Schaapsdrift is het initiatief genomen hierbij aansluiting te vinden. Daartoe is een werkgroep (E-team) geformeerd om een plan van aanpak te ontwikkelen gericht op onderzoek naar de haalbaarheid en te zijner tijd de uitvoering daarvan te begeleiden. De projectgroep, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijventerrein Schaapsdrift, een vertegenwoordiger van de gemeente Renkum (en of van de regionale Omgevingsdienst) en wordt begeleid door projectbegeleider Tarmo, in de persoon van Huub Schoenaker.

 

SAMEN EEN BHV PLAN REALISEREN / INVULLEN

Op grond van de Arbowet moet je als werkgever een aantal zaken op het gebied van bedrijfshulpverlening regelen. Er zijn verschillende situaties waarin werkgevers kunnen samenwerken op het gebied van de bedrijfshulpverlening. Denk hierbij aan afspraken over vervanging bij afwezigheid van de eigen BHV’er, gezamenlijke inkoop van BHV-opleidingen en -materialen etc.

Inmiddels werken een aantal bedrijven samen ter invulling / aanvulling van de individuele BHV vereisten. Belangstelling om deel te nemen? Laat het weten.

 

GLASVEZEL NETWERK IN EIGEN BEHEER

Schaapsdrift heeft via de eigen Infra BV het beheer over een betrouwbaar glasvezelnetwerk met een maximale snelheid van 1000Mbit. In samenwerking met Weserve worden diensten aangeboden zoals snelle abonnementen, standaard een vast IPv4 adres, IP Telefonie en IP Televisie. Met de zeer scherpe tarieven en de toekomstige ontwikkelingen zal het eigen Schaapsdrift glasvezelnetwerk nog meer haar waarde bewijzen voor de deelnemers op bedrijventerrein Schaapsdrift.

 

Facebook Bedrijventerrein Schaapsdrift Renkum